Kullanım Koşulları

I. Giriş

1. Bu internet sitesine erişiminizden veya siteyi kullanımınızdan önce lütfen kullanım koşullarını dikkatlice okuyunuz.

2. Bu internet sitesine erişmekle, internet sitesini kullanmakla veya internet sitesindeki herhangi bir bilgiyi kullanmanız durumunda aşağıda belirtilen koşullar ve hükümlerle bağlı olmayı taahhüt etmektesiniz. Eğer bu koşullar ve hükümlerle bağlı olmak istemezseniz, internet sitesine erişmeyebilir veya internet sitesini kullanmayabilirsiniz ancak kullanıma başladıysanız kullanımı lütfen derhal durdurun.

3. "https://fittouch.co" bu koşullarda her zaman değişiklik yapabilir ve bu değişiklikler siteye konulmasıyla derhal yürürlük kazanır. Siz bu değişikliklerden haberdar olmak amacıyla periyodik olarak koşulları gözden geçirmeli ve siteye devam eden erişiminiz veya devam eden siteyi kullanımınız değiştirilmiş koşulları kesin olarak kabul ettiğiniz anlamına gelecektir. İlgili Kullanım Koşulları “https://fittouch.co” internet sitesi üzerinden yayınlanarak; internet sitesini kullanan her tüzel veya gerçek kişi tarafından erişimi mümkün kılınmıştır.

II. Tanımlar

1. “İnternet Sitesi veya Site”: “https://fittouch.co” isimli alan adı ve bu alan adına bağlı tüm alt alan adlarından oluşan diğer tüm fittouch.co hizmetlerinin sunulduğu internet siteleri.

2. “Kullanıcı/Kullanıcılar veya Ziyaretçi/Ziyaretçiler”: İnternet sitesine erişim sağlayan her türlü tüzel veya gerçek kişi.

3. “Antrenör/Antrenörler veya Koç/Koçlar”: Fittouch.co tarafından onaylanarak, internet sitesinde belirtilen koçluk hizmeti (uzaktan eğitim/egzersiz programı danışmanlığı/birebir eğitim) sunan gerçek kişi veya kişiler.

4. “Muhteva”: İnternet sitesinde yayınlanan ve erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, yazı, video, sayı vb. görsel ve işitsel imgeler ve simgeler.

5. “Fittouch.co Hizmetleri veya Hizmet/Hizmetler”: İnternet sitesi içerisinde kullanıcıların işbu koşullar içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla fittouch.co tarafından sunulan hizmetlerdir.

6. “Fittouch.co Veritabanı veya Veritabanı”: İnternet sitesi içinden erişilen muhtevaların depolandığı, sınıflandırıldığı, sorgulanabildiği ve erişilebildiği fittouch.co’ya ait olan 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunan veritabanıdır.

III. Hizmetler

1. Fittouch.co internet sitesi içerisinde kullanıcıların antrenörlere kolay ulaşabilmelerini sağlamak üzere antrenörlerin, fittouch.co veritabanı içerisinde görüntülenebilmesini sağlar.

2. Fittouch.co antrenörlerin nitelik ve niceliklere göre kullanıcılar tarafından listelenebilmesine izin verebilir ayrıca fittouch.co nitelik ve niceliklerine göre antrenörleri sıralayabilir.

3. Fittouch.co koyduğu şartlar doğrultusunda antrenörlere kullanıcılar tarafından verilen ve puanların ve yorumların fittouch.co üzerinde görüntülenebilmesini sağlar. Ancak oylamaların ve yorumların kaldırılması hakkı saklı tutulmakla birlikte bu hak yalnızca fittouch.co tarafından kullanabilir.

IV. İnternet Sitesi Kullanım Koşulları ve Yükümlülükleri

1. Kullanıcılar hukuka uygun amaçlarla internet sitesinde işlem yapabilirler. Kullanıcıların internet sitesinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine ait olup, ilgili hukuki ve cezai yükümlülüklerle fittouch.co’nun herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını kullanıcılar kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

2. Fittouch.co kendi internet sitesine veya herhangi bir internet site bilgisine girilmesi veya bunların kullanımından doğabilecek doğrudan, dolaylı, özel, sonuç niteliğindeki ya da diğer tür kayıp veya zararlardan hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Bu internet sitesinde yer alan bilgiler ışığında vereceğiniz kararlar ile ilgili tüm sorumluluk tarafınıza ait olacaktır.

3. Fittouch.co tarafından hizmet vermesi onaylanmış antrenörler hukuka uygun amaçlarla internet sitesinde işlem yapabilir ve muhteva yayınlayabilirler. Antrenörlerin internet sitesinde yaptığı her işlem, eylem ve muhtevadaki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine ait olup, ilgili hukuki ve cezai yükümlülüklerle fittouch.co’nun herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını antrenörler kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

4. Fittouch.co, kullanıcılar tarafından görüntülenen antrenörlerin niteliklerini ve niceliklerini niceliklerinin doğruluğunu, gerçekliği, güvenliğini ve hukuka uygunluğunu garanti etmemektedir. Kullanıcılar tarafından görüntülenen antrenörlerin niteliklerinin, niceliklerinin, fittouch.co veritabanında yayınladıkları muhtevaların hiçbir koşulda doğruluğunu, gerçekliği, güvenliğini ve hukuka uygunluğunu garanti etmemektedir. Söz konusu niteliklerinin, niceliklerinin, fittouch.co veritabanında yayınladıkları muhtevalar dolayısıyla fittouch.co’nun herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, ortaya çıkabilecek zararlardan ötürü fittouch.co’nun hiçbir tazmin yükümlülüğü olmayacağını kullanıcılar tarafından kabul, beyan ve taahhüt edilmektedir.

5. Fittouch.co, internet sitesinde bilgileri yer alan üçüncü taraf kuruluşların, ihmal veya başka sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, kesinti, kayıp işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz kayıtlara girilmesi değiştirilmesi veya kullanılması hususunda hiçbir sorumluluk kabul etmez, garanti veremez.

6. Kullanıcılar internet sitesi içerisinde yer alan her çeşit içeriği çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, ve benzer eylemler gerçekleştirerek herhangi bir ticari faaliyette bulunmayacağını; doğrudan ve/veya dolaylı olarak haksız rekabet teşkil eden eylemler gerçekleştirmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

7. İnternet sitesinde fittouch.co tarafından sürdürülen hizmetlerin kesintiye uğraması, aksaklıklar, gecikmeler, başarısızlıklar ve veri kaybı halinde oluşabilecek tüm doğrudan ve dolaylı zararlardan fittouch.co sorumlu tutulamayacağını kullanıcılar kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

8. Kullanıcılar internet sitesi içerisinde yer alan herhangi muhtevayı, fotoğrafları, metinleri, resimleri, videoları, dosyaları, klasörleri, veritabanlarını, görsel ve işitsel imgeleri herhangi bir ticari faaliyet amacıyla kopyalamayacağı, çoğaltmayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini; doğrudan ve/veya dolaylı olarak hukuka aykırı teşkil eden işlemler gerçekleştirmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

9. Kullanıcılar ve Antrenörler internet sitesi içerisinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak işlemlerde bulunmayacağını, fittouch.co’nun ve üçüncü tüzel ve/veya gerçek kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarını ihlalde bulunmayacağına, mevzuatta bulunan ilgili kanunlara, kamu düzenine ve genel ahlak kurallarına uygun davranışlar sergileyeceğine, mevzuatta bulunan ilgili kanunların gerekliliklerini yerine getireceğini, yasadışı, suç teşkil edecek, rahatsız edici, kişilik haklarına zarar verici, fikri haklara, telif haklarına, marka haklarına ve mülkiyet haklarına tecavüz edici tutum, davranış ve işlemlerde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

10. Kullanıcılar ve antrenörler internet sitesi ve/veya fittouch.co veritabanı üzerinden elde ettikleri kişisel bilgileri 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu ve ilgili mevzuatı uyarınca kullanacaklarını kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

V. İnternet Sitesi Kullanım Koşullarında Değişiklikler

1. “https://fittouch.co" bu koşullarda önceden ihtara gerek olmaksızın her zaman tek taraflı olarak değişiklik yapabilir ve işbu değişiklikler internet sitesine konulmasıyla derhal yürürlük kazanır. Siz bu değişikliklerden haberdar olmak amacıyla periyodik olarak koşulları gözden geçirmeli ve siteye devam eden erişiminiz veya devam eden siteyi kullanımınız değiştirilmiş koşulları kesin olarak kabul ettiğiniz anlamına gelecektir. İlgili Kullanım Koşulları “https://fittouch.co” internet sitesi üzerinden yayınlanarak; internet sitesini kullanan her tüzel veya gerçek kişi tarafından erişimi mümkün kılınmıştır. İşbu internet sitesi kullanım koşullarında değişiklikler kullanıcılar ve/veya antrenörler tarafından doğrudan ve/veya dolaylı olarak değiştirilemez.

VI. Fikri Mülkiyet Hakları ve Diğer Haklar

1. Kullanım Koşullarında aksi belirtilmediği müddetçe, Hizmetlerimiz ve internet sitemiz ile bağlantılı olarak tüm telif hakları (bilgisayar yazılımlarına ilişkin telif hakları dâhil), patentler, ticari markalar veya ticari isimler, tasarım hakları, veri tabanı hakları, imge, html kodu, diğer kodlar, know-how, ticari sırlar ve güven hakları da dâhil, tüm fikri mülkiyet haklarının mülkiyeti veya lisansı fittouch.co’ya ait ve/veya fittouch.co tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. Kullanıcılar ve antrenörler, fittouch.co hizmetlerini, fittouch.co bilgilerini ve fittouch.co telif haklarına ve diğer hakları dahilinde bulunan işleri ve çalışmaları, işlemek, kopyalamak, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek hakkına sahip değildir.

VII. Ödeme Sistemleri ile İlgili Sorumsuzluk Kaydı

1. fittouch.co internet sitesinde veya veritabanında kullanıcılara sunduğu hizmetlerde üçüncü taraf ödeme hizmeti veren kuruluşlarla anlaşabilir. Üçüncü taraf ödeme hizmeti veren kuruluşlardan kaynaklanan sorunlardan ve/veya aksaklıklardan, hukuka aykırılıklardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak fittouch.co sorumlu değildir.

VIII. Uygulanacak Hukuk

1. İşbu kullanım koşullarına, kanunlar ihtilafı hükümleri hariç olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti kanunları uygulanır. İşbu kullanım koşullarından kaynaklanan veya kaynaklanabilecek tüm ihtilaflar hallinde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Başkalarının fikri mülkiyet haklarına da saygı duyuyoruz. Kullanım koşullarıyla ilgili sorularınız veya telif haklarınızın herhangi bir nedenle hizmetlerimizde ya da internet sitemizde bulunan herhangi bir içerik tarafından ihlal edildiğini düşünüyorsanız, lütfen “Hukuk Departmanının Dikkatine” başlığıyla legal@fittouch.co adresine iddia edilen ihlal bildirimini yazılı olarak iletin.